google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình đăng nhập đơn giản Hiệu ứng tạo một trình đăng nhập đơn giản cho website.


Mã hóa văn bản Trình mã hóa văn bản dạng đơn giản.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Không cho click phải chuột Hiệu ứng không cho sử dụng nút phải của chuột. Hiệu ứng chỉ hoạt động trên IE.


Cấm copy và chọn trên web Công cụ để bảo vệ trang web như không cho copy nội dung, không cho sử dụng chuột phải.


Tạo mật khẩu bảo vệ cho người dùng Một công cụ dùng để tạo tài khoản và mật mã đăng nhập cho từng thành viên của một website cùng với trang cá nhân tương ứng của các thành viên.


Không cho nhấn chuột Hiệu ứng cấm sử dụng chuột trên phạm vi của trang web.


Mã hóa văn bản Để mã hóa, bạn cần nhập vào đoạn văn bản muốn thực hiện đồng thời nhập vào từ khóa qui định để cho hiệu ứng thực hiện, còn nếu muốn giải mã, bạn phải nhập đoạn mã JavaScript cần giải với từ khóa đúng nếu không hiệu ứng sẽ không giải mã chính xác được, hiệu ứng còn cho biết tốc độ giải/mã hóa được văn bản.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Mã hóa văn bản Để mã hóa, bạn cần nhập vào đoạn văn bản muốn thực hiện đồng thời nhập vào từ khóa qui định để cho hiệu ứng thực hiện, còn nếu muốn giải mã, bạn phải nhập đoạn mã JavaScript cần giải với từ khóa đúng nếu không hiệu ứng sẽ không giải mã chính xác được, hiệu ứng còn cho biết tốc độ giải/mã hóa được văn bản. Hiệu ứng JavaScript này có tài liệu hướng dẫn (tiếng Anh) rất chi tiết.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Mã hóa các kí tự Trình mã hóa văn bản dạng đơn giản, chỉ có thể mã hóa văn bản dạng chữ cái Alpha-Beta.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Mã hóa và giải mã Một phương pháp khác để mã hóa và giải mã dữ liệu của bạn với một giá trị khóa nào đó.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web