google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Cấm copy và chọn trên web Công cụ để bảo vệ trang web như không cho copy nội dung, không cho sử dụng chuột phải.


Mã đăng nhập Hiệu ứng tạo một form đăng nhập đơn giản trên trang web, nó đòi hỏi cả Tên đăng nhập và Mật khẩu đúng để đến trang được bảo vệ, ngược lại nó sẽ chuyển đến trang thông báo lỗi.


Mã hóa văn bản Một công cụ dùng để mã hóa/giải mã những tài liệu quan trọng của bạn.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Chuyển sang mã Morse Hiệu ứng dùng để chuyển một đoạn văn bản bất kì bằng tiếng Anh (a-z) sang mã morse.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Mã hóa văn bản Trình mã hóa văn bản dạng đơn giản.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Không cho click phải chuột Hiệu ứng không cho sử dụng nút phải của chuột. Hiệu ứng chỉ hoạt động trên IE.


Trình nhập phân biệt chữ HOA-thường Đây là trình đăng nhập dành cho các thành viên có đăng kí, nó đòi hỏi bạn phải có tên sử dụng và mật khẩu và hiệu ứng có khả năng phân biệt chữ HOA-thường.


Làm mật khẩu cho web Hiệu ứng đặt mật khẩu cho trang web, chỉ ai có mật khẩu mới có thể truy cập.


Tạo mật khẩu bảo vệ cho người dùng Một công cụ dùng để tạo tài khoản và mật mã đăng nhập cho từng thành viên của một website cùng với trang cá nhân tương ứng của các thành viên.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web