google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Cấm copy và chọn trên web Công cụ để bảo vệ trang web như không cho copy nội dung, không cho sử dụng chuột phải.


Mã đăng nhập Hiệu ứng tạo một form đăng nhập đơn giản trên trang web, nó đòi hỏi cả Tên đăng nhập và Mật khẩu đúng để đến trang được bảo vệ, ngược lại nó sẽ chuyển đến trang thông báo lỗi.


Xác nhận mật khẩu Hiệu ứng sẽ so sánh hai chuỗi do người dùng nhập vào có giống nhau hay không.


Xác nhận độ an toàn cho mật khẩu Hiệu ứng sẽ kiểm tra độ an toàn của mật khẩu do người dùng nhập vào và đưa ra lời cảnh báo ngay bên dưới.


Không cho chọn văn bản Một đoạn mã khác để bạn không cho phép người dùng chọn văn bản trên trang web. Bạn cũng có thể áp dụng hiệu ứng này cho một đối tượng văn bản đặc biệt nào đó.


Danh mục: Bảo mật

Trình đăng nhập Đây là trình đăng nhập dành cho các thành viên có đăng kí, nó đòi hỏi bạn phải có tên sử dụng và mật khẩu.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Tạo mật khẩu bảo vệ cho người dùng Một công cụ dùng để tạo tài khoản và mật mã đăng nhập cho từng thành viên của một website cùng với trang cá nhân tương ứng của các thành viên.


Tạo mật mã cho người dùng Trình tạo tên đăng nhập và mật khẩu cho người sử dụng-dùng để di chuyển đến trang cá nhân được qui định.


Khung đăng nhập cho thành viên Đây là trình đăng nhập dành cho các thành viên có đăng kí, nó đòi hỏi bạn phải có tên sử dụng và mật khẩu.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web