google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Mã hóa văn bản Để mã hóa, bạn cần nhập vào đoạn văn bản muốn thực hiện đồng thời nhập vào từ khóa qui định để cho hiệu ứng thực hiện, còn nếu muốn giải mã, bạn phải nhập đoạn mã JavaScript cần giải với từ khóa đúng nếu không hiệu ứng sẽ không giải mã chính xác được, hiệu ứng còn cho biết tốc độ giải/mã hóa được văn bản.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Tạo mật mã cho người dùng Trình tạo tên đăng nhập và mật khẩu cho người sử dụng-dùng để di chuyển đến trang cá nhân được qui định.


Khung đăng nhập cho thành viên Đây là trình đăng nhập dành cho các thành viên có đăng kí, nó đòi hỏi bạn phải có tên sử dụng và mật khẩu.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Xác nhận mật khẩu Hiệu ứng sẽ so sánh hai chuỗi do người dùng nhập vào có giống nhau hay không.


Kiểm tra mã bảo mật Trình yêu cầu mã bảo mật dạng đơn giản.


Mã hóa văn bản Một công cụ dùng để mã hóa/giải mã những tài liệu quan trọng của bạn. Hiệu ứng JavaScript này có thể mã hóa cả mã HTML.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Trình đăng nhập Hiệu ứng tạo một trình đăng nhập cho website.


Morsecode Encoder/Decoder Công cụ đổi các kí tự sang mã morse và giải mã morse sang các kí tự.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Font chữ mở rộng Nhập vào tài liệu bạn muốn mã hóa để hiệu ứng sẽ chuyển chúng sang các font chữ mở rộng khác.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Mật khẩu ngẫu nhiên Nhập vào chiều dài của mật khẩu mà bạn muốn, hiệu ứng sẽ xuất ra một chuỗi các giá trị ngẫu nhiên cho bạn.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web