google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Không click phải chuột Hiệu ứng JavaScript này sẽ cấm người dùng dùng trình đơn chuột phải trên trang web của bạn


Không cho dùng menu chuột phải Đây là một đoạn mã JavaScript đơn giản để không cho người dùng sử dụng trình đơn chuột phải trên trang web (chỉ hoạt động với IE).


Không cho nhấn chuột Hiệu ứng cấm sử dụng chuột trên phạm vi của trang web.


Cấm copy và chọn trên web Công cụ để bảo vệ trang web như không cho copy nội dung, không cho sử dụng chuột phải.


Không cho click phải chuột Hiệu ứng không cho sử dụng nút phải của chuột. Hiệu ứng chỉ hoạt động trên IE.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web