google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank






Xác nhận độ an toàn cho mật khẩu Hiệu ứng sẽ kiểm tra độ an toàn của mật khẩu do người dùng nhập vào và đưa ra lời cảnh báo ngay bên dưới.


Đăng nhập đơn giản Trình đăng nhập bằng Prompt Command trên trang web.


Xác nhận mật khẩu Hiệu ứng sẽ so sánh hai chuỗi do người dùng nhập vào có giống nhau hay không.


Trình tạo mật mã ngẫu nhiên Trình xuất một chuỗi ngẫu nhiên với các số kí tự do ta chọn.


Tạo mã bảo mật Đây là trình tạo chuỗi kí tự một cách ngẫu nhiên, và ở mỗi lần tạo xong, hiệu ứng sẽ hỏi xem bạn có đồng ý với mật khẩu không? Bạn có thể sử dụng nó để tạo các mã bảo mật xuất hiện ngẫu nhiên trong website của mình.


Trình nhập phân biệt chữ HOA-thường Đây là trình đăng nhập dành cho các thành viên có đăng kí, nó đòi hỏi bạn phải có tên sử dụng và mật khẩu và hiệu ứng có khả năng phân biệt chữ HOA-thường.


Trình đăng nhập dạng Prompt Hiệu ứng tạo một trình đăng nhập yêu cầu bạn nhập mật khẩu trong cửa sổ lệnh.


Tạo mật mã cho người dùng Trình tạo tên đăng nhập và mật khẩu cho người sử dụng-dùng để di chuyển đến trang cá nhân được qui định.


iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web