google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chữ chạy từ 4 hướng Hiệu ứng tạo cho tin tức cập nhật trong khung di chuyển">di chuyển từ bốn hướng khác nhau.


Khung tin trượt Hiệu ứng tạo các dòng chữ trượt trong khung theo nhiều chiều hướng, ta có thể thay đổi cách trượt của chữ bằng cách thay đổi thông số của đoạn mã JavaScript.


Khung cuộn tin Hiệu ứng tạo một dòng chữ di chuyển trong khung từ phải sang trái, ta có thể điều chỉnh tốc độ di chuyển này bằng các nút tương ứng.


Danh mục: Scrollers

Khung chữ cuộn từng dòng Hiệu ứng tạo một hộp thoại chứa các thông tin di chuyển theo chiều từ dưới lên với từng câu theo nguyên tắc trượt.


Bảng tin cuộn dọc Nội dung trong hộp thoại sẽ được hiển thị từng đoạn, mỗi đoạn sẽ di chuyển theo chiều từ dưới lên cho đến khi lên phía trên của khung thì dừng lại một thời gian ngắn để người dùng có thể đọc được sau đó di chuyển tiếp.


Khung cuộn kiểu đứng Hiệu ứng tạo ra một hộp thoại">hộp thoại nằm ở phía trái-trên trình duyệt chứa các thông tin được hiển thị theo chiều dọc.


Chữ cuộn mờ hai đầu Thông tin trong hộp thoại di chuyển từ trái sang phải đồng thời được làm mờ hai đầu hộp thoại, khi bạn rê con trỏ chuột đến thì thông tin sẽ ngưng di chuyển.


Danh mục: Scrollers, Mờ dần

Chữ cuộn kiểu đánh máy Thông tin trong khung được cuộn bằng cách gõ ra từng kí tự. Kí tự vừa gõ sẽ có màu sắc khác các kí tự kia đồng thời ta có thể cài đặt các màu khác nhau cho các dòng chữ.


Danh mục: Scrollers

Khung cuộn mùa giáng sinh Hiệu ứng tạo một hộp thoại mang không khí mùa giáng sinh nằm ở trung tâm-giữa trình duyệt và luôn di chuyển theo thanh trượt, thông tin trong hộp thoại di chuyển theo chiều từ phải sang trái.


Khung cuộn luôn chạy theo thanh trượt Hiệu ứng tạo một hộp thoại nằm ở dưới-giữa trang web và luôn di chuyển theo thanh trượt, thông tin trong hộp thoại di chuyển theo chiều từ phải sang trái.


https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web