google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chữ cuộn từ dưới lên Một đoạn mã JavaScript khác để tạo chữ cuộn trong khung theo chiều từ dưới lên và dừng lại một lúc cho người dùng xem.


Ảnh cuộn dọc Một đoạn mã JavaScript khác để làm cho ảnh di chuyển theo chiều từ trên xuống trong khung. Người dùng có thể thay đổi tốc độ cuộn.


Banner bằng chữ Hiệu ứng tạo một bảng chứa các dòng chữ áp dụng các hiệu ứng cuộn.


Danh mục: Scrollers

Ảnh cuộn ngang Một đoạn mã JavaScript khác để làm cho ảnh di chuyển theo chiều từ phải sang trái trong khung. Người dùng có thể thay đổi tốc độ cuộn.


Chữ chạy từ dưới lên trong khung Hiệu ứng tạo một khung để cho văn bản di chuyển">di chuyển từ dưới khung lên trên liên tục, bạn có thể đổi các thông số về thông tin, màu khung, kích thước khung và tốc độ di chuyển của chữ.


Nội dung di chuyển Đoạn mã JavaScript này tuy không sử dụng thẻ MARQUEE nhưng lại hoạt động tương tự như thẻ này, nghĩa là bạn có thể làm cho một đoạn nội dung nào đó di chuyển liên tục theo bốn hướng, khi người dùng rê chuột vào thì ngừng di chuyển,... Với mã này, hầu như bạn chỉ dùng JavaScript để cài đặt một "MARQUEE".


Danh mục: Scrollers

Bảng tin cuộn dọc Nội dung trong hộp thoại sẽ được hiển thị từng đoạn, mỗi đoạn sẽ di chuyển theo chiều từ dưới lên cho đến khi lên phía trên của khung thì dừng lại một thời gian ngắn để người dùng có thể đọc được sau đó di chuyển tiếp.


Chữ chạy qua lại trong khung Hiệu ứng sẽ làm cho một đoạn văn bản do ta qui định sẽ tự động chạy qua, lại trong một khung.


Khung chữ tự động trượt Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng một dòng chữ tự động cuộn từ phải sang trái trong một khung và khung này có thể di chuyển theo thanh trượt của trang web.


Hộp thoại luôn chạy theo thanh trượt Hiệu ứng tạo một hộp thoại luôn hiển thị ở góc trái-dưới của website và luôn di chuyển theo thanh trượt, thông tin trong hộp thoại di chuyển theo hướng từ dưới lên.


iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web