google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chữ cuộn từ phải sang Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ di chuyển">di chuyển trong khung từ phải sang trái.


AJScroller AJScroller la một hiệu ứng đối với một đoạn văn bản theo chiều dọc. Hiệu ứng JavaScript này hỗ trợ đầy đủ các thẻ HTML nên bạn có thể thêm vào hình ảnh hay định dạng cho văn bản tùy thích. Bên cạnh đó hiệu ứng còn cho phép bạn thay đổi tốc độ hay dừng cuộn.


Chữ cuộn kiểu đánh máy Hiệu ứng thực hiện việc gõ các kí tự của dòng chữ với dấu nháy là các dấu "/;" thay đổi liên tục.


Ảnh cuộn ngang Một đoạn mã JavaScript khác để làm cho ảnh di chuyển theo chiều từ phải sang trái trong khung. Người dùng có thể thay đổi tốc độ cuộn.


Chữ cuộn từ dưới lên Một đoạn mã JavaScript khác để tạo chữ cuộn trong khung theo chiều từ dưới lên và dừng lại một lúc cho người dùng xem.


Chữ di chuyển mờ hai đầu Hiệu ứng tạo ra một dòng chữ làm liên kết bị làm mờ hai đầu và di chuyển theo chiều từ phải sang trái.


Nội dung tự động trượt Hiệu ứng tạo cho nội dung của trang web như hình ảnh, văn bản tự động trượt lên để hiển thị nội dung ta không rê con trỏ chuột.


Cửa sổ trượt Hiệu ứng có tác dụng tương tự như các bookmark trên trang web nhưng sự chuyển động trong hiệu ứng JavaScript này uyển chuyển và bắt mắt hơn.


Một hiệu ứng cuộn đầy uy lực với JavaScript OOP Uy lực mà jsB@nk muốn nói đến ở đây là mã nguồn JavaScript của hiệu ứng này được xây dựng với kĩ thuật hướng đối tượng rất công phu cùng với tài liệu sử dụng/chỉnh sửa rất chi tiết. Bạn có thể tạo nhiều đối tượng cuộn trên trang web như mong muốn cùng với không hạn chế phần tử trong mỗi đối tượng cuộn.

Chưa hết, bạn còn có thể dễ dàng khai báo tốc độ cuộn, vị trí cuộn, khoảng cách, thời gian, ... cho mỗi đối tượng cuộn trong hiệu ứng này.


Chữ cuộn mờ hai đầu Thông tin trong hộp thoại di chuyển từ trái sang phải đồng thời được làm mờ hai đầu hộp thoại, khi bạn rê con trỏ chuột đến thì thông tin sẽ ngưng di chuyển.


Danh mục: Scrollers, Mờ dần

iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web