google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Ảnh cuộn ngang Một đoạn mã JavaScript khác để làm cho ảnh di chuyển theo chiều từ phải sang trái trong khung. Người dùng có thể thay đổi tốc độ cuộn.


Tin tức cuộn[ngang] Một phiên bản khác tạo tin tức cuộn trên trang web theo chiều ngang, từ phải sang trái. Người dùng có thể thay đổi tốc độ cuộn của tin tức.


Chữ di chyển kiểu Maquee Hiệu ứng sử dụng kết hợp thẻ <marquee> của ngôn ngữ HTML với hiệu ứng làm cho chữ di chuyển chậm lại khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Chữ di chuyển mờ hai đầu Hiệu ứng tạo ra một dòng chữ làm liên kết bị làm mờ hai đầu và di chuyển theo chiều từ phải sang trái.


Chữ cuộn kiểu đánh máy Hiệu ứng thực hiện việc gõ các kí tự của dòng chữ với dấu nháy là các dấu "/;" thay đổi liên tục.


Chữ cuộn từ phải sang Hiệu ứng sẽ làm cho một đoạn văn bản do ta qui định sẽ tự động chạy từ phải sang trái trong một khung, và khi rê con trỏ chuột vào khung này thì chữ sẽ đứng yên cho ta xem. Điểm đặc biệt là trong khung ta có thể sử dụng các thẻ của HTML.


Chữ chạy qua lại trong khung Hiệu ứng sẽ làm cho một đoạn văn bản do ta qui định sẽ tự động chạy qua, lại trong một khung.


Chữ cuộn từ phải sang Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ di chuyển">di chuyển trong khung từ phải sang trái.


Chữ cuộn ngang Hiệu ứng tạo ra hình ảnhchữ di chuyển">di chuyển trong khung theo hướng từ phải sang trái.


Chữ chạy từ 4 hướng Hiệu ứng tạo cho tin tức cập nhật trong khung di chuyển">di chuyển từ bốn hướng khác nhau.


iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web