google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Một hiệu ứng cuộn đầy uy lực với JavaScript OOP Uy lực mà jsB@nk muốn nói đến ở đây là mã nguồn JavaScript của hiệu ứng này được xây dựng với kĩ thuật hướng đối tượng rất công phu cùng với tài liệu sử dụng/chỉnh sửa rất chi tiết. Bạn có thể tạo nhiều đối tượng cuộn trên trang web như mong muốn cùng với không hạn chế phần tử trong mỗi đối tượng cuộn.

Chưa hết, bạn còn có thể dễ dàng khai báo tốc độ cuộn, vị trí cuộn, khoảng cách, thời gian, ... cho mỗi đối tượng cuộn trong hiệu ứng này.


Hiển thị tin tức bằng Marquee Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript đơn giản này để hiển thị tin tức trên website của mình. Đoạn mã này đơn giản chỉ việc sử dụng thẻ marquee để cuộn tin tức từ dưới lên và sẽ dừng cuộn khi người dùng rê con trỏ chuột vào thẻ này.


Hộp thoại luôn chạy theo thanh trượt Hiệu ứng tạo một hộp thoại luôn hiển thị ở góc trái-dưới của website và luôn di chuyển theo thanh trượt, thông tin trong hộp thoại di chuyển theo hướng từ dưới lên.


Chữ cuộn kiểu đánh máy Hiệu ứng thực hiện việc gõ các kí tự của dòng chữ với dấu nháy là các dấu "/;" thay đổi liên tục.


Chữ chạy từ dưới lên Hiệu ứng tạo chữ di chuyển trong một khung theo hướng từ dưới lên.


Tạo tin tức cập nhật Hiệu ứng tạo tin tức cập nhật bằng văn bản theo kiểu di chuyển từ trên xuống rồi mờ dần và biến mất.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web