google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Thư viện định dạng ngày tháng Bộ thư viện JavaScript này như là một phần mở rộng cho đối tượng Date có sẵn trong JavaScript, giúp bạn có thể sử dụng và định dạng ngày tháng một cách linh hoạt và tiện lợi hơn. Vui lòng xem cách sử dụng được tác giả ghi chú trực tiếp trong mã nguồn.


Danh mục: Ứng dụng

Trình kích hoạt Flash trên IE Một đoạn mã đơn giản để kích hoạt các đối tượng Flash trên trình duyệt Internet Explorer mà không cần phải nhấn vào chúng để kích hoạt.


Danh mục: Ứng dụng

Hộp tìm kiếm cục bộ cho web Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tạo khung tìm kiếm trên trang web của mình giống như hộp tìm kiếm trên các diễn đàn thường sử dụng. Bạn cũng có thể tạo thêm các khung nhập liệu, khung chú thích, trình đơn,... dựa vào mã này.


Danh ngôn đơn giản Bạn có thể sử dụng hiệu ứng JavaScript này để xuất các câu trích dẫn trên trang web của mình thông qua thẻ blockquote; hiệu ứng sẽ tự động phân tích thẻ này để tự động xuất tên và địa chỉ tác giả.


Danh mục: Ứng dụng

SWFObject Bạn có thể sử dụng thư viện JavaScript này để nhúng các nội dung Flash lên trang web của mình; một khi được sử dụng, thư viện JavaScript sẽ tự động kiểm tra phiên bản Flash được cài đặt trên các trình duyệt và xuất ra các mã thích hợp tương ứng.


Lưu giữ quá trình duyệt Một thư viện JavaScript được phát triển cho việc quản lí lịch sử truy cập các liên kết trong trình duyệt, kể cả các ứng dụng Flash. Bạn duyệt mã nguồn để xem cách thức sử dụng thư viện JavaScript này.


Danh mục: Ứng dụng

Tìm ngay trong trang Đoạn mã này giúp người dùng có thể tìm kiếmđánh dấu chuỗi tìm kiếm ngay trên trang web.


Thư viện mở rộng cho JavaScript Đoạn mã này cung cấp thêm nhiều hàm thao tác trên các dữ liệu mà bản thân ngôn JavaScript chưa hỗ trợ như thao tác trên mảng, đối tượng...


Danh mục: Ứng dụng

Quản lí kéo thả các đối tượng Bạn muốn tạo hiệu ứng kéo thả các đối tượng trên trang web của mình? Hãy sử dụng đoạn mã JavaScript này và quản lí việc kéo thả tất cả các đối tượng mà bạn muốn.


Danh mục: Ứng dụng

Bàn phím ảo Một đoạn mã JavaScript tạo công cụ bàn phím ảo trên trang web cho thao tác nhập liệu.

Bàn phím ảo này hỗ trợ đến 130 ngôn ngữ và có cả ngôn ngữ tiếng Việt. Bạn có thể dễ dàng thay đổi giao diện thông qua CSS, phiên bản hiện tại cung cấp sẵn ba kiểu trình bày, bạn có thể chúng thông qua biến q.skin nằm trong tập tin vk_loader.js.


Danh mục: Ứng dụng

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web