google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tìm và thay thế chuỗi với Regular Expression RegExp - Regular Expression: biểu thức so trùng - một thuật ngữ IT dùng để chỉ cách thức tìm kiếm (và thay thế) chuỗi dữ liệu dựa trên một khuôn mẫu nhất định nào đó, chẳng hạn như: chỉ gồm toàn kí số, kí tự, hay chứa một (cụm) từ nào đó...


Hộp tìm kiếm cục bộ cho web Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tạo khung tìm kiếm trên trang web của mình giống như hộp tìm kiếm trên các diễn đàn thường sử dụng. Bạn cũng có thể tạo thêm các khung nhập liệu, khung chú thích, trình đơn,... dựa vào mã này.


Tìm ngay trong trang Đoạn mã này giúp người dùng có thể tìm kiếmđánh dấu chuỗi tìm kiếm ngay trên trang web.


Tìm kiếm đơn giản trong web Đoạn mã này giúp bạn xây dựng một chức năng tìm kiếm đơn giản ngay bên trong trang web, với cơ sở dữ liệu dùng cho việc tìm kiếm được lưu trong các biến.


Tô màu từ khóa tìm kiếm Hiệu ứng sẽ tự động tìm và tô màu các từ khóa tìm kiếm cho trang web của bạn, nếu bạn thiết lập thuộc tính class=searchword cho các từ khóa trong quá trình tìm kiếm.

Lưu ý: công cụ này chỉ hỗ trợ nếu bạn xây dựng bộ tìm kiếm bên trong trang web (bằng các ngôn ngữ lập trình phía server như: ASP, PHP, JSP,...)


Công cụ tìm kiếm Bạn có thể dùng đoạn mã này để thêm vào trang web của mình hai công cụ tìm kiếm của Google và Yahoo. Người dùng có thể sử dụng để tìm kiếm trên từng công cụ hay lấy kết quả tìm kiếm từ cả hai.


Kết hợp nhiều cỗ máy tìm kiếm Đoạn mã này có thể sử dụng kết hợp nhiều cỗ máy tìm kiếm để dò tìm dữ liệu trên Internet.


Công cụ tìm kiếm của Google Hiệu ứng sẽ đặt bộ tìm kiếm của Google vào website của bạn. Nếu bạn đã đăng kí thì bộ tìm kiếm này có thể tìm kiếm dữ liệu trên website của bạn, nếu chưa thì nó chỉ có chức năng tìm kiếm trên Internet.


Tìm kiếm trên Internet Hiệu ứng dùng một đoạn mã nhỏ gọn để đặt ba công cụ tìm kiếm rất nổi tiếng hiện nay(Google, Yahoo, và MSN) trên trang web của bạn.


Hộp tìm kiếm Hiệu ứng tạo một hộp tìm kiếm với một vài công cụ tìm kiếm nổi tiếng.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web