google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Thay đổi tiêu đề Hiệu ứng tạo một khung cung cấp cho người dùng khả năng thay đổi chữ trên thanh tiêu đề của trang web mà học đang duyệt.


Chữ gõ trên thanh tiêu đề Đây là một cách khác để tạo ra chữ gõ trên thanh tiêu đề.


Chữ gõ trên thanh tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ trên thanh tiêu đề của trang web xuất hiện bằng cách như đang được nhập từng kí tự.


Chữ kiểu đánh máy trên thanh trạng thái Đoạn mã này sẽ thể hiện những dòng chữ do bạn qui định trên thanh trạng thái theo kiểu gõ từng kí tự.


Chữ chạy trên tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ di chuyển từ phải sang trái trên thanh tiêu đề. Hiệu ứng rất thích hợp với những trang web có tiêu đề dài.


Chữ chạy chậm dần trên thanh trạng thái Hiệu ứng JavaScript này làm chữa chạy chậm dần trên thanh trạng thái khi di chuyển từ phải sang trái. Một hiệu ứng rất tuyệt.


Chữ gõ trên thanh trạng thái Hiệu ứng này sử dụng dữ liệu mảng và phương phức charAt() để hiển thị chữ như đang được gõ trên thanh trạng thái.


Chữ gõ kiểu quảng cáo trên thanh trạng thái Hiệu ứng này cài đặt cả hai dòng chữ cùng gõ một lượt trên thanh trạng thái. Rất tuyệt.


Ngày trên thanh trạng thái Hiệu ứng JavaScript này sẽ hiển thị ngày hiện hành trên thanh trạng thái của website bạn. Đồng thời hiệu ứng cũng có phần xuất ra mã nguồn cho bạn.


Tiêu đề cuộn Hiệu ứng làm cho chữ di chuyển từ phải sang trái trên thanh tiêu đề. Hiệu ứng rất thích hợp với những trang web có tiêu đề dài.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web