google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tiêu đề động Chỉ với bảy dòng code, bạn sẽ làm cho tiêu đề của trang web chứ đoạn mã JavaScript này di chuyển từ phải sang trái. Bạn điền tiêu đề vào chỗ thích hợp trong đoạn mã JavaScript và chèn mã này vào bất cứ đâu trong Source Web của bạn sẽ có một trang web với tiều đề chạy khá ấn tương.


Danh mục: Tiêu đề, Âm thanh

Tỉ lệ tải trang web Thay vì hiển thị dòng chữ 'Open page...' trên thanh trạng thái trong lúc bạn đang mở một trang web nào đó, hiệu ứng này sẽ hiển thị trên thanh trạng thái tỉ lệ tải trang web. Tuy chỉ là hiệu ứng mang hình thức (chứ không thực sự đúng như vậy), nhưng tôi nghĩ hiệu ứng này sẽ hiệu quả hơn hiển thị dòng chữ mặc định của các trình duyệt. Hiệu ứng làm việc tốt trên Internet Explorer, Opera, Netscape và Mozilla.


Chữ chạy trên thanh trạng thái Hiệu ứng tạo ra các dòng chữ di chuyển theo hướng từ phải sang trái trên thanh trạng thái.


Chữ chạy qua lại trên thanh trạng thái Hiệu ứng tạo một dòng chữ di chuyển qua lại liên tục dưới thanh trạng thái của trang web.


Chữ gõ kiểu quảng cáo trên thanh trạng thái Hiệu ứng này cài đặt cả hai dòng chữ cùng gõ một lượt trên thanh trạng thái. Rất tuyệt.


Chữ chạy trên thanh trạng thái Hiệu ứng làm cho các dòng chữ di chuyển trên thanh trạng thái theo chiều từ phải sang trái.


Chữ gõ trên thanh tiêu đề Đây là một cách khác để tạo ra chữ gõ trên thanh tiêu đề.


Chữ di chuyển trên thanh tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ di chuyển từ phải sang trái trên thanh tiêu đề. Hiệu ứng rất thích hợp với những trang web có tiêu đề dài.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web