google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


RocketDoge tặng free 250M token (trị giá 70$)

RocketDoge tặng free 250M token trị giá 70$ (chỉ mở bằng Telegram app để chạy airdrop) cho mỗi người dùng. Token sẽ được phát sau 24-48 giờ. Chỉ cần bỏ ra 5 phút để làm 4 nhiệm vụ cực kì đơn giản:

Tham gia nhóm & kênh Telegram Theo dõi Twitter và đăng lại bài viết đính đầu Tham gia kênh Youtube Nhập địa chỉ ví BEP20 để nhận token

Tiêu đề cuộn Hiệu ứng làm cho chữ di chuyển từ phải sang trái trên thanh tiêu đề. Hiệu ứng rất thích hợp với những trang web có tiêu đề dài.


Ngày trên thanh trạng thái Hiệu ứng JavaScript này sẽ hiển thị ngày hiện hành trên thanh trạng thái của website bạn. Đồng thời hiệu ứng cũng có phần xuất ra mã nguồn cho bạn.


Chữ cuộn trên thanh tiêu đề Đây là một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng cuộn chữ trên thanh tiêu đề theo từng từ.


Chữ chạy trên tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ di chuyển từ phải sang trái trên thanh tiêu đề. Hiệu ứng rất thích hợp với những trang web có tiêu đề dài.


Chữ động trên thanh tiêu đề Hiệu ứng tạo một dòng chữ di chuyển trên thanh tiêu đề của trang web trông rất nghệ thuật.


Chữ gõ trên thanh tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ trên thanh tiêu đề của trang web xuất hiện bằng cách như đang được nhập từng kí tự.


Đổi chữ trên thanh trạng thái Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ thay đổi trên thanh trạng thái của trang web sau một khoảng thời gian nào đó.


Chữ chạy trên tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ di chuyển từ phải sang trái trên thanh tiêu đề. Hiệu ứng rất thích hợp với những trang web có tiêu đề dài.


Chữ cuộn vào-ra trên tiêu đề Hiệu ứng tạo ra câu văn được cuộn ra-vào từng kí tự trên thanh tiêu đề của trang web.


Chữ di chuyển trên thanh tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ di chuyển từ phải sang trái trên thanh tiêu đề. Hiệu ứng rất thích hợp với những trang web có tiêu đề dài.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web