google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Nạp JavaScript Khi sử dụng Prototype, Scriptaculous và các thư viện JavaScript JavaScript khác, bạn thường phải dùng khá nhiều đoạn mã JavaScript để nạp các tập tin này từ nhiều nơi khác nhau; nhưng nếu dùng đoạn mã JavaScript này, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức. Dùng mã này còn giúp bạn đơn giản hơn trong việc thêm/bỏ một thư viện JavaScript nào đó.


Danh mục: Thủ thuật

Mở liên kết trong cửa sổ mới Nếu sử dụng đoạn mã này trên trang web của bạn thì các liên kết dẫn đến các tài nguyên bên ngoài sẽ tự động được mở trong một cửa sổ/thẻ mới; mà bạn không cần phải thêm bất cứ thứ gì trong liên kết.

Ngoài ra, đoạn mã còn áp dụng các kiểu (style) cho liên kết để người dùng có thể nhận biết nó dẫn đến các trang ngoài.


Danh mục: Liên kết

Hộp thông tin cho trình đơn xổ dọc Bạn có thể dùng đoạn mã này để cung cấp thêm thông tin cho các tùy chọn của một trình đơn xổ dọc.


Kiểm tra vị trí con trỏ chuột Đoạn mã này là cách dễ dàng để xác định tọa độ của con trỏ chuột trên trang web. Chỉ cần nhấn chuột trái tại vị trí bất kì trong trang web để xem tọa độ của con trỏ chuột.


Danh mục: Con trỏ

Quản lí kéo thả các đối tượng Bạn muốn tạo hiệu ứng kéo thả các đối tượng trên trang web của mình? Hãy sử dụng đoạn mã JavaScript này và quản lí việc kéo thả tất cả các đối tượng mà bạn muốn.


Danh mục: Ứng dụng

Hộp thoại thông báo thay thế Với mã này, bạn có thể đưa vào một khung nhập liệu (khung nhập liệu) các đoạn văn bản và hiển thị lần lượt chúng trên trang web.


Mô tả cho liên kết khi nhấn chuột Một đoạn mã JavaScript khác để hiển thị nội dung mô tả cho liên kết hay hình ảnh. Mô tả này có thể bao gồm hình ảnh.


Trưng bày ảnh Hiển thị một vùng trưng bày ảnh đơn giản với tiêu đề và mô tả cho mỗi ảnh. Hiệu ứng rất đơn giản để cài đặt và chỉnh sửa.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Ghi nhớ tôi Đoạn mã này tạo tính năng cho phép người dùng chọn lưu thông tin đăng nhập trong một biểu mẫu nào đó. Đoạn mã này sử dụng cookie để lưu thông tin và cũng cho phép người dùng xóa những thông tin này.


Danh mục: Cookie

Chữ hoa họ tên Đoạn mã này sẽ chỉnh sửa chuỗi bạn nhập vào để cho kí tự đầu tiên của mỗi từ sẽ được viết hoa, các kí tự còn lại sẽ được viết thường. Đoạn mã rất đơn giản để cài đặt.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web