google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chữ neon khi nhấp chuột Đoạn mã dùng các bộ lọc để áp dụng hiệu ứng đèn nê-ông cho chữ khi người dùng nhấp vào nút chỉ định.


Chữ nhỏ dần Hiệu ứng sẽ làm cho chữ có kích thước nhỏ dần. Hiệu ứng giống như đoạn giới thiệu trong bộ phim nổi tiếng Stars War.


Danh mục: Chữ, Mô phỏng

Chữ mờ dần Hiệu ứng làm cho khối văn bản chứa trong id="TextFader" xuất hiện và biến mất liên tục với khỏang thời gian vừa phải, cho người xem cảm giác chữ mờ dần.


Làm mờ chữ Hiệu ứng yêu cầu người dùng nhập vào tên sau đó nó sẽ làm cho tên vừa được nhập vào xuất hiện và biến mất liện tục với thời gian ngắn.


Chữ chớp giật Hiệu ứng làm cho chữ xuất hiện và biến mất liện tục với thời gian ngắn tạo cho người xem cảm giác chữ đang chớp giật.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ đổi màu Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ đổi màu liên tục.


Chữ di chuyển Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ di chuyển.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ có bóng động Hiệu ứng tạo chữ có bóng di chuyển xung quanh.


Chữ có màu nền loang Hiệu ứng tạo một dòng chữmàu nền loang rộng dần.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web