google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chữ mờ dần Hiệu ứng làm cho khối văn bản do bạn định nghĩa trước xuất hiện và biến mất liên tục với khỏang thời gian vừa phải, cho người xem cảm giác chữ mờ dần. Hiệu ứng rất thích hợp với những tiêu đề tin tức trên website.


Chữ hiện rõ dần Hiệu ứng làm cho chữ hiện rõ dần/biến mất dần trên trang web.


Tạo chữ nhiều màu Hiệu ứng tạo một dòng chữ do người dùng nhập vào xuất hiện từ trái sang phải với các kí tự mang nhiều màu sắc khác nhau.


Chữ xuất hiện ngẫu nhiên Hiệu ứng một dòng chữ xuất hiện trên trang web bởi các kí tự ngẫu nhiên.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ lớn dần và động Hiệu ứng tạo cho dòng chữ vừa có các kí tự lớn dần vừa động đậy.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ lớn dần Hiệu ứng tạo cho các chữ có kích thước lớn dần.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ đổi màu và to/nhỏ Hiệu ứng tạo một đoạn giới thiệu trên trang web vừa đổi màu vừa to/nhỏ.


Chữ hiện ngẫu nhiên Hiệu ứng tạo các dòng chữ xuất hiện bắt đầu bởi các kí tự ngẫu nhiên.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ to và nhỏ Hiệu ứng tạo ra hai dòng chữ, khi kích thước của dòng chữ này nhỏ dần thì dòng chữ kia sẽ to dần và ngược lại.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ  nhiều màu Hiệu ứng tạo một dòng chữ với các kí tự mang nhiều màu khác nhau.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web