google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chữ mờ dần Một đoạn mã JavaScript tuyệt vời để tạo nội dung mờ dần trên trang web của bạn. Hiệu ứng được lập trình hoàn toàn theo hướng đối tượng và DOM (Document Object Model) đồng thời tương thích với hầu hết các trình duyệt lớn hiện nay; vì vậy rất sử dụng và chỉnh sửa.


Chữ mờ dần Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này để hiển thị những tin tức hay thông báo trên trang web theo nguyên tắc mờ dần.


Làm mờ chữ bằng bộ lọc Hiệu ứng dùng bộ lọc blur để làm mờ chữ.


Chữ co dãn và chớp giật Hiệu ứng JavaScript này tạo một dòng chữ vừa có thể tự co giãn vừa đổi màu nên trông rất đẹp và bắt mắt.


Bóng động cho chữ Đoạn mã này dùng bộ lọc gradient để tạo bóng di chuyển cho chữ.


Chữ chớp giật Hiệu ứng làm cho từng kí tự của dòng chữ định trước đổi màu liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. Mã nguồn tuy ngắn nhưng hiệu ứng thì rất tuyệt. Bạn hãy thưởng thức nó.


Chữ mờ dần Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ hiện và xuất hiện theo kiểu mờ dần.


Chữ hiện ngẫu nhiên Hiệu ứng tạo các dòng chữ xuất hiện theo kiểu mờ dần ở các vị trí ngẫu nhiên trên trang web. Nó rất dễ cài đặt và thay đổi các thông số. Hiệu ứng này rất tuyệt.


Tin tức cho site Đây là một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng mờ dần cho chữ, bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để thể hiện tin tức trên website của mình. Một hiệu ứng rất tuyệt.


Chữ cầu vồng Đoạn mã tạo ra các dòng chữ đầy màu sắc trông rất đẹp.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web