google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Mã hóa văn bản Một công cụ dùng để mã hóa/giải mã những tài liệu quan trọng của bạn. Hiệu ứng JavaScript này có thể mã hóa cả mã HTML.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Tạo mã bảo mật Đây là trình tạo chuỗi kí tự một cách ngẫu nhiên, và ở mỗi lần tạo xong, hiệu ứng sẽ hỏi xem bạn có đồng ý với mật khẩu không? Bạn có thể sử dụng nó để tạo các mã bảo mật xuất hiện ngẫu nhiên trong website của mình.


Trình đăng nhập Đây là trình đăng nhập dành cho các thành viên có đăng kí, nó đòi hỏi bạn phải có tên sử dụng và mật khẩu.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Kiểm tra mã bảo mật Trình yêu cầu mã bảo mật dạng đơn giản.


Mật khẩu ngẫu nhiên Nhập vào chiều dài của mật khẩu mà bạn muốn, hiệu ứng sẽ xuất ra một chuỗi các giá trị ngẫu nhiên cho bạn.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Trình đăng nhập dạng Prompt Hiệu ứng tạo một trình đăng nhập yêu cầu bạn nhập mật khẩu trong cửa sổ lệnh.


Mã hóa văn bản Để mã hóa, bạn cần nhập vào đoạn văn bản muốn thực hiện đồng thời nhập vào từ khóa qui định để cho hiệu ứng thực hiện, còn nếu muốn giải mã, bạn phải nhập đoạn mã JavaScript cần giải với từ khóa đúng nếu không hiệu ứng sẽ không giải mã chính xác được, hiệu ứng còn cho biết tốc độ giải/mã hóa được văn bản. Hiệu ứng JavaScript này có tài liệu hướng dẫn (tiếng Anh) rất chi tiết.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Trình tạo mật mã ngẫu nhiên Trình xuất một chuỗi ngẫu nhiên với các số kí tự do ta chọn.


Trình đăng nhập Hiệu ứng tạo một trình đăng nhập cho website.


Mã hóa văn bản Một công cụ dùng để mã hóa/giải mã những tài liệu quan trọng của bạn.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web