google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Không cho nhấn chuột Hiệu ứng cấm sử dụng chuột trên phạm vi của trang web.


Không click phải chuột Hiệu ứng JavaScript này sẽ cấm người dùng dùng trình đơn chuột phải trên trang web của bạn


Tạo mật khẩu bảo vệ cho người dùng Một công cụ dùng để tạo tài khoản và mật mã đăng nhập cho từng thành viên của một website cùng với trang cá nhân tương ứng của các thành viên.


Mã hóa văn bản Để mã hóa, bạn cần nhập vào đoạn văn bản muốn thực hiện đồng thời nhập vào từ khóa qui định để cho hiệu ứng thực hiện, còn nếu muốn giải mã, bạn phải nhập đoạn mã JavaScript cần giải với từ khóa đúng nếu không hiệu ứng sẽ không giải mã chính xác được, hiệu ứng còn cho biết tốc độ giải/mã hóa được văn bản.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Đăng nhập đơn giản Trình đăng nhập bằng Prompt Command trên trang web.


Làm mật khẩu cho web Hiệu ứng đặt mật khẩu cho trang web, chỉ ai có mật khẩu mới có thể truy cập.


Xác nhận độ an toàn cho mật khẩu Hiệu ứng sẽ kiểm tra độ an toàn của mật khẩu do người dùng nhập vào và đưa ra lời cảnh báo ngay bên dưới.


Không cho dùng menu chuột phải Đây là một đoạn mã JavaScript đơn giản để không cho người dùng sử dụng trình đơn chuột phải trên trang web (chỉ hoạt động với IE).


Trình nhập phân biệt chữ HOA-thường Đây là trình đăng nhập dành cho các thành viên có đăng kí, nó đòi hỏi bạn phải có tên sử dụng và mật khẩu và hiệu ứng có khả năng phân biệt chữ HOA-thường.


Tạo mật mã cho người dùng Trình tạo tên đăng nhập và mật khẩu cho người sử dụng-dùng để di chuyển đến trang cá nhân được qui định.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web