google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Danh ngôn hiện ngẫu nhiên Hiệu ứng tạo sự xuất hiện ngẫu nhiên trên trang web của các câu danh ngôn.


Danh mục: Linh tinh

Ô vuông di chuyển Hiệu ứng tạo một ô vuông di chuyển khi ta nhấp chuột vào liên kết.


Danh mục: Linh tinh

Kiểm tra vòng lặp của hộp thoại Hiệu ứng sẽ kiểm tra vòng lặp của hộp thoại thông báo alert() qua 50 lần lặp. Mỗi năm lần kiểm tra thì bạn sẽ có được sự chọn lựa thoát hay tiếp tục kiểm tra.


Danh mục: Linh tinh

Tạo một thanh trượt Hiệu ứng sẽ tạo một thanh trượt cho một vùng được chỉ định trên trang web.


Danh mục: Linh tinh

Thanh tiến trình của WinXP 2 Hiệu ứng tạo ra thanh tiến trình tương tự như quá trình khởi động WinXP.


Danh mục: Linh tinh

Thanh tiến trình của WinXP 1 Hiệu ứng tạo ra thanh tiến trình tương tự như quá trình khởi động WinXP.


Danh mục: Linh tinh

Thanh màu động Đoạn mã kết hợp JavaScriptCSS để tạo một bảng chứa các ô đổi màu liên tục.


Danh mục: Linh tinh

Hiển thị số ngẫu nhiên duy nhất Hiệu ứng sẽ hiển thị ba số ngẫu nhiên có giá trị từ 1 đến 100 và không có số trùng nhau.


Danh mục: Linh tinh

Cỗ máy tìm kiếm đơn giản Hiệu ứng tạo một cỗ máy tìm kiếm đơn giản cho website của bạn.


Danh mục: Linh tinh

Tạo các đối tượng di chuyển Hiệu ứng sẽ tạo ra các đối tượng di chuyển theo nhiều hướng khác nhau vớ sự kiện rê con trỏ chuột.


Danh mục: Linh tinh

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web