google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đổi màu nền cho các đối tượng Hiệu ứng giúp bạn đổi ảnh hiển thị hoặc màu nền của các đối tượng một cách nhanh chóng mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến chúng.


Danh mục: Linh tinh

Kết hợp từ Nhập vào một chuỗi bất kì, hiệu ứng sẽ tính số hoán vị của chuỗi này và xuất ra kết quả cho bạn xem(nếu muốn).


Danh mục: Linh tinh

Kiểm tra IP Hiệu ứng sẽ kiểm tra">kiểm tra một dãy số do người dùng nhập vào có phải là một địa chỉ IP hay không.


Danh mục: Linh tinh

Giới thiệu ảnh Hiệu ứng như một trình diễn dùng để giới thiệu.


Danh mục: Linh tinh

Thanh tiến trình của WinXP 2 Hiệu ứng tạo ra thanh tiến trình tương tự như quá trình khởi động WinXP.


Danh mục: Linh tinh

Kiểm tra vòng lặp của hộp thoại Hiệu ứng sẽ kiểm tra vòng lặp của hộp thoại thông báo alert() qua 50 lần lặp. Mỗi năm lần kiểm tra thì bạn sẽ có được sự chọn lựa thoát hay tiếp tục kiểm tra.


Danh mục: Linh tinh

Tạo hộp thoại kiểu Chat với JavaScript lập trình hướng đối tượng Thật sự thì hiệu ứng JavaScript này chỉ tạo một hộp thoại "chứa" văn bản với kiểu trang trí của một cửa sổ chat mà thôi. Một hiệu ứng JavaScript rất đơn giản với mã nguồn cũng rất ngắn gọn với kĩ thuật lập trình JavaScript hướng đối tượng.


Danh mục: Linh tinh

Thanh tiến trình Hiệu ứng tạo một thanh tiến trình cho một quá trình nào đó đang thực hiện trên trang web.


Danh mục: Linh tinh

Tạo các đối tượng trượt Hiệu ứng sẽ tạo ra các đối tượng có khả năng trượt và di chuyển trên website, các đối tượng này gồm có hình ảnh, văn bản, liên kết, layer, trình đơn, tab...


Danh mục: Linh tinh

SpinEdit SpinEdit là một bộ điều khiển để thiết lập các con số; bao gồm các phương thức, thuộc tính, sự kiện cho phép thay đổi các con số.


Danh mục: Linh tinh

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web