google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tạo hộp thoại kiểu Chat với JavaScript lập trình hướng đối tượng Thật sự thì hiệu ứng JavaScript này chỉ tạo một hộp thoại "chứa" văn bản với kiểu trang trí của một cửa sổ chat mà thôi. Một hiệu ứng JavaScript rất đơn giản với mã nguồn cũng rất ngắn gọn với kĩ thuật lập trình JavaScript hướng đối tượng.


Danh mục: Linh tinh

Thanh tiến trình Hiệu ứng tạo một thanh tiến trình cho một quá trình nào đó đang thực hiện trên trang web.


Danh mục: Linh tinh

SpinEdit SpinEdit là một bộ điều khiển để thiết lập các con số; bao gồm các phương thức, thuộc tính, sự kiện cho phép thay đổi các con số.


Danh mục: Linh tinh

Sreen Saver bằng trang web Hiệu ứng tạo một trình bảo vệ màn hình bằng trang web khi ta không dùng dến chuột và bàn phím trong 5 giây.


Danh mục: Linh tinh

Đổi màu nền cho các đối tượng Hiệu ứng giúp bạn đổi ảnh hiển thị hoặc màu nền của các đối tượng một cách nhanh chóng mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến chúng.


Danh mục: Linh tinh

Quảng cáo bằng đèn LED Hiệu ứng tạo các chữ quảng cáo bằng đèn LED tương tự như các pa nô quảng cáo ngoài trời.


Danh mục: Linh tinh

Kết hợp từ Nhập vào một chuỗi bất kì, hiệu ứng sẽ tính số hoán vị của chuỗi này và xuất ra kết quả cho bạn xem(nếu muốn).


Danh mục: Linh tinh

Thông báo lỗi Đoạn mã sẽ kiểm tra và đưa ra thông báo lỗi cho người dùng.


Danh mục: Linh tinh

Tạo các đối tượng trượt Hiệu ứng sẽ tạo ra các đối tượng có khả năng trượt và di chuyển trên website, các đối tượng này gồm có hình ảnh, văn bản, liên kết, layer, trình đơn, tab...


Danh mục: Linh tinh

Chú thích cho tài liệu Hiệu ứng tự động tìm và phân tích các chú thích trên tài liệu của bạn, sau đó đặt nó bên dưới trang web.


Danh mục: Linh tinh

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web