google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đếm tới một Đoạn mã này sẽ đếm một số do bạn nhập vào xuống dần cho tới 1 theo nguyên tắc: nếu số là chẵn thì chia 2, số là lẻ thì nhân 3 rồi cộng 1.


Danh mục: Linh tinh

Tìm và thay thế Hiệu ứng cho phép ta tìm kiếm và thay thế một chuỗi nào đó trên trang web.


Danh mục: Linh tinh

Đối tượng di chuyển Hiệu ứng tạo ra một đối tượng có khả năng di chuyển">di chuyển trên trang web với các thông số do người sử dụng qui định.


Danh mục: Linh tinh

Bảng mã các phím Hiệu ứng sẽ hiển thị mã ASCII của phím mà người dùng nhấn.


Danh mục: Linh tinh

Quá trình tải ảnh HIệu ứng sẽ cho ta biết quá trình tải các ảnh có trên trang web.


Danh mục: Linh tinh

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web