google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chọn ảnh qua menu xổ dọc 2 Hiệu ứng tạo một trình đơn sổ dọc chứa tên các ảnh, để xem ta nhấp chuột vào trình đơn để chọn tên từng ảnh, mỗi ảnh là một liên kết.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Chọn ảnh qua menu xổ dọc 1 Hiệu ứng tạo một trình đơn sổ dọc chứa tên các ảnh, để xem ta nhấp chuột vào trình đơn để chọn tên từng ảnh.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Xem ảnh với danh sách Hiệu ứng tạo một danh sách chứa tên các ảnh, để xem ta nhấp chuột vào tên từng ảnh.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Ảnh nổ tung khi nhấp chuột Hiệu ứng làm cho ảnh chứa liên kết sẽ nổ tung thành nhiều mảnh trước khi mở liên kết lúc ta nhấp chuột vào ảnh.


Danh mục: Hình ảnh

Ảnh tan vỡ dần Hiệu ứng tạo một trình diễn ảnh theo nguyên tắc từng mảng nhỏ của ảnh sau xuất hiện chồng lên ảnh trước trong một thời gian ngắn cho đến khi thu được ảnh hoàn chỉnh.


Xoay hộp ảnh Hiệu ứng tạo một trình diễn ảnh cho ta cảm giác như đang xoay hai mặt bên của một khối hình hộp.


Ảnh ráp từng mảnh Hiệu ứng làm cho ảnh xuất hiện trên website bằng cách lắp ráp từ nhiều khối vụn lại với nhau. Bạn có thể thay đổi các thông số về thời gian ghép, số mảnh vụn.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web