google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Các trình đơn dạng thẻ hữu ích Có nhiều cách để cài đặt trình đơn dạng thẻ trên trang web, và cũng có rất nhiều mã nguồn hoàn toàn sử dụng CSS với sự hỗ trợ của các thư viện JavaScript, như jQuery, MooTools. Bài viết này sẽ tổng kết giúp bạn một số đại diện tiêu biểu được xem là tốt nhất trong số chúng.


Nhãn: trình đơn, dạng thẻ, hữu ích, đại diện, tốt nhất

Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY

Other Javascript Tabs

10) Yetii ? Yet (E)Another JavaScript Tab Interface Implementation

It is an extremely lightweight and object-oriented javascript code. You can even define custom function to run when certain tab is clicked or user leaves the tab.

11) DOMTab ? Navigation tabs with CSS and DOM Scripting

DOMTab is a popular Javascript tab implementation script. Basically, it will turn a list of links connected to content sections into a tab interface. You can get example code through the website.

12) JavaScript Tabifier ? Automatically create an html css tabs interface

This is a plug-and-play Javascript tab script. To use it, simple include the js file and make some minor modifications to your current html code. Use CSS to customize the tabs? appearance.

13) dhtmlxTabber ? AJAX powered DHTML Javascript Tabber component

This AJAX-enabled component lets you create nice looking and feature-rich tabs easily. You can put your tabs to left, right, top or buttom aligned according to the predefined or your own style.

14) Tabtastic

Tabtastic supports multiple or nested tabsets on the same page and allow users to bookmark the page loading to a specific tab.

15) Kollermedia Tab Menu

This ia a Javascript tab implementation that used by Kollermedia. The author implemented the script by himself and decided to share the scripts with us after received feedbacks from his readers.

16) Ajax Project ? Tabbed Page Interface

This is a script that can load a new page to the tab without a page refresh.

17) XP Style Tab Panes

To get this script working properly, simply put your content into separate ?div?s and then call a javascript function which creates the tabs dynamically.

18) Ajax Tabs Content Script from Dynamic Drive

This is an Ajax tabs script that lets you display content pulled from external files inside a ?div? and organized wia CSS tabs.(Non-Ajax version here)

19) DD Tab Menu from Dynamic Drive

DD Tab Menu is a standards compliant, 2 level tab menu script. The script uses CSS to control all of its appearance, and plain HTML to implement the entire menu tabs and contents.

20) DOM dynamic Tabs

DOM dynamic Tabs allows you to easily create tabbed content on the fly without creating HTML.

21) Tab Pane

The look and feel of Tab Pane is entirely decided by CSS. So, you can change it easily through creating different styles.

22) SimpleTabs by Komrade

SimpleTabs doesn?t depend on any third party Javascript library so it will not cause any conflict if you are already using any Javascript library such as jQuery or MooTools. It is small in size and can remember last tab clicked before you reload your page.

23) Closeable Tabs module

The closeable tabs module allows tabs to be removed. The HTML markup for this tabs module is same as standard tabs module.

24) Yahoo UI Library: TabView

This is another tab component by Yahoo UI Library. It comes with a cheat sheet, good tutorials and also examples.

25) Advanced Tabs from EXT JS

This is the most powerful tabs component that I can found. It comes with a lot of features such as auto tab resizing, tab scrolling, icons, context menu plugin, and also add/remove tabs via script.

26) Nanotabs

Nanotabs is a tiny version of idTabs that doesn?t require jQuery. It is only 2KB in size!

27) Fabtabulous - Simple tabs using Prototype

This is a tab implementation using another famous Javascript framework ? Prototype.

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web