»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Các trình đơn dạng thẻ hữu ích - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Các trình đơn dạng thẻ hữu ích
URL: http://www.javascriptbank.com/useful-javascript-tab-bar-navigation-codes.html

Các trình đơn dạng thẻ hữu ích © JavaScriptBank.comCó nhiều cách để cài đặt trình đơn dạng thẻ trên trang web, và cũng có rất nhiều mã nguồn hoàn toàn sử dụng CSS với sự hỗ trợ của các thư viện JavaScript, như jQuery, MooTools. Bài viết này sẽ tổng kết giúp bạn một số đại diện tiêu biểu được xem là tốt nhất trong số chúng.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Các trình đơn dạng thẻ hữu ích
URL: http://www.javascriptbank.com/useful-javascript-tab-bar-navigation-codes.html