google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đổi sang số La Mã Đoạn mã này sẽ đổi một số do bạn nhập vào sang một số La Mã, số có thể đổi lên tới 3,999,999.


Biến đổi các kí tự đặc biệt Đoạn mã này có thể giúp bạn biến đổi các kí tự đặc biệt( như <,>,"...) của ngôn ngữ HTML sang dạng khác (như <,>,"...)để có thể dùng được dễ dàng trên các diễn đàn.


Tạo mã nhị phân Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tạo một chuỗi dưới dạng mã nhị phân.


Thêm dấu phẩy vào số Hiệu ứng dùng để thêm dấu phẩy và dấu đô la vào dãy số người dùng nhập vào.


Bỏ các khoảng trắng thừa trong chuỗi Hiệu ứng sẽ kiểm tra và bỏ đi các khoảng trắng dư thừa trong chuỗi do người dùng nhập vào.


Thêm dấu phẩy vào dãy số bằng nút Hiệu ứng sẽ thêm dấu phẩy vào dãy số do người dùng nhập vào để phân biệt phần trăm, ngàn, triệu... khi người dùng nhấn nút.


Thêm dấu phẩy vào dãy số Hiệu ứng sẽ tự động thêm dấu phẩy vào dãy số trong lúc người dùng đang nhập để phân biệt phần trăm, ngàn, triệu...


Thêm dấu đô la và dấu phẩy Hiệu ứng sẽ thêm kí hiệu đô la và dấu phẩy vào dãy số do người dùng nhập vào.


Hiển thị thành số phone Hiệu ứng sẽ hiển thị dãy số bất kì do người dùng nhập vào như dạng số phone của mộ quốc gia với các ngoặc móc.


Biến đổi mã màu Một đoạn mã JavaScript JavaScript đơn giản khác để tạo hiệu ứng đổi mã màu tương ứng từ RBG sang HEX hay ngược lại, đồng thời hiệu ứng cũng thay đổi màu nền của trang web khi bạn thực hiện việc đổi mã màu.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web