google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chú thích cho liên kết trong layer 1 Hiệu ứng tạo chú thích cho các liên kết trong một layer ở những vị trí đã xác định trước.


Liên kết di chuyển Hiệu ứng làm cho chữ của liên kết di chuyển từ phải sang trái khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Liên kết

Liên kết đảo chữ Hiệu ứng sẽ đảo ngược chữ của liên kết khi ta rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Liên kết

Liên kết hiện chú thích trên thanh tiêu đề Hiệu ứng tạo chú thích cho liên kết ở trên thanh tiêu đề khi ta rê con trỏ chuột đến. Chú thích sẽ xuất hiện theo kiểu cuộn từ phải sang trái liên tục.


Danh mục: Liên kết

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web