google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đồng hồ kim có số đơn giản Hiệu ứng tạo một đồng hồ kim có số đơn giản trên trang web.


Đồng hồ kim không số theo chuột Hiệu ứng tạo ra một đồng hồ kim không số luôn di chuyển theo con trỏ chuột trên trang web.


Giờ trên thanh tiêu đề Hiệu ứng sẽ hiển thị giờ hiện tại trên thanh tiêu đề của trang web.


Ngày tháng trên thanh tiêu đề Hiệu ứng sẽ hiển thị ngày tháng trên thanh tiêu đề của trang web.


Đồng hồ kim chạy theo thanh trượt Tạo một đồng hồ kim ở góc dưới-phải của website đồng thời luôn di chuyển theo thanh trượt.


Đồng hồ số LCD Tạo một đồng hồ LCD đơn giản có thể hiện buổi.


Đồng hồ kim không số Hiệu ứng dùng VML để tạo một đồng hồ tượng trưng với một vòng tròn và ba kim chỉ thời gian.


Giờ của thế giới Hiển thị thời gian hiện tại của các thành phố trên thế giới so với giờ địa phương của máy và giờ chuẩn GMT.


Hiển thị giờ trong khung nhập liệu Hiệu ứng sẽ hiển thị giờ hệ thống trong khung.


Hiển thị giờ trong nút Hiệu ứng sẽ hiển thị giờ trong một nút nhấn và sẽ hiển thị thời gian bạn online trên trang khi nhấn vào nút này.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web