google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Giờ của thế giới Hiển thị thời gian hiện tại của các thành phố trên thế giới so với giờ địa phương của máy và giờ chuẩn GMT.


Hiển thị giờ trong khung nhập liệu Hiệu ứng sẽ hiển thị giờ hệ thống trong khung.


Hiển thị giờ trong nút Hiệu ứng sẽ hiển thị giờ trong một nút nhấn và sẽ hiển thị thời gian bạn online trên trang khi nhấn vào nút này.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web