google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chuột có đồng hồ Hiệu ứng tạo một đồng hồ dạng kim hiển thị ngày giờ di chuyển theo con trỏ chuột trên trang web.


Các ngôi sao bay quanh chuột Tương tự như hiệu ứng Chuột có ngôi sao bay quanh, nhưng trong hiệu ứng JavaScript này, các đốm sáng nhiều màu sắc có kích thước thay đổi tùy thời điểm, các đốm sáng này di chuyển theo con trỏ chuột với các quĩ đạo khác nhau sau đó hội tụ tại một điểm.


Chuột có bông tuyết Hiệu ứng tạo ra các bông tuyết rơi xuống đáy trang web khi ta di chuyển chuột, các bông tuyết này sẽ co kích thuớc nhỏ dần và sau đó tan mất.


Pháo bông khi nhấp phải chuột Hiệu ứng sẽ tạo một chùm pháo bông đơn giản ngay con trỏ chuột khi người dùng nhấp phải chuột.


Danh mục: Con trỏ

Ô vuông bay quanh chuột Hiệu ứng tạo ra các ô vuông mang ba màu khác nhau di chuyển theo quĩ đạo tròn quanh con trỏ chuột trên trang web.


Vòng tròn 3D theo chuột Hiệu ứng tạo một vòng tròn luôn xoay quanh theo con trỏ chuột.


Kinh khí cầu bay theo chuột Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hình ảnh bay theo con trỏ chuột trên trang web. Trong ví dụ là một quả kinh khí cầu.


Danh mục: Con trỏ

Chữ xoay quanh chuột Hiệu ứng tạo ra dòng chữ xoay tròn xung quanh con trỏ chuột trên trang web.


Chuột có ngôi sao bay quanh [dùng hình ảnh] Hiệu ứng tạo ra các đốm vàng bay quanh con trỏ chuột sau đó hội tụ tại một điểm. Hiệu ứng có sử dụng hình ảnh, một hiệu ứng rất đẹp và hữu ích cho việc trang trí thêm cho trang web.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web