google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trái tim & đôi môi theo chuột Hiệu ứng tạo ra hình ảnh đôi môi và trái tim xen kẽ nhau cùng di chuyển theo sát con trỏ chuột.


Các ngôi sao bay quanh chuột Tương tự như hiệu ứng Chuột có ngôi sao bay quanh, nhưng trong hiệu ứng JavaScript này, các đốm sáng nhiều màu sắc có kích thước thay đổi tùy thời điểm, các đốm sáng này di chuyển theo con trỏ chuột với các quĩ đạo khác nhau sau đó hội tụ tại một điểm.


Đôi mắt theo sát chuột Hiệu ứng dùng hai ảnh tượng trưng để tạo ra một cặp mắt luôn quan sát và di chuyển theo sát con trỏ chuột của bạn trên trang web.


Dơi săn chuột Hiệu ứng làm cho các con dơi bay theo con trỏ chuột trên trang web.


Ảnh bay theo chuột Gói hiệu ứng JavaScript này tạo các ảnh di chuyển">di chuyển theo con trỏ chuột trên trang web với hiệu ứng mờ dần.


Chữ xoay tròn quanh chuột Hiệu ứng tạo ra dòng chữ xoay tròn xung quanh con trỏ chuột trên trang web.


Dấu chân theo chuột Hiệu ứng tạo ra các dấu chân di chuyển theo con trỏ chuột trên trang web.


Định vị con trỏ chuột Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo hiệu ứng định vị con trỏ chuột trên trang web.


Danh mục: Con trỏ

Dòng chữ theo con trỏ chuột Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo hiệu ứng dòng chữ di chuyển">di chuyển theo con trỏ chuột trên trang web.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web