google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Print to Preview Một hiệu ứng khác tạo liên kết 'Print this page' trên trang web bằng kĩ thuật Document Object Model (DOM); hiệu ứng có thể hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến hiện nay.


Danh mục: Thủ thuật

Lấy địa chỉ của trang web refer Bạn có thể dùng thủ thuật JavaScript nhỏ này để biết được địa chỉ của trang web mà đã chuyển đến trang chứa đoạn mã JavaScript này.


Danh mục: Thủ thuật

Nhiều liên kết Hiệu ứng JavaScript này có chức năng hiển thị một khung tại vị trí cố định trong trang web, mỗi khi bạn nhấp chuột vào một liên kết được chỉ định; bên cạnh đó, khung này được tạo ra bằng cách dùng kĩ thuật Document Object Model (DOM).


Danh mục: Liên kết

Chỉnh sửa code trực tuyến Hiệu ứng JavaScript này cho phép người dùng trên trang web của bạn có thể thay đổi mã HTML của một khu vực nào đó; mỗi khi có sự thay đổi, hiệu ứng sẽ sự thay đổi ngay lập tức.


Giới hạn số kí tự và từ được nhập Một đoạn mã JavaScript khác có tác dụng giới hạn số kí tự và số từ bạn được nhập vào trên một khung nhập liệu (<textarea>, <input>). Ngoài ra hiệu ứng JavaScript này còn hiển thị thêm hai thông số: số kí tự và số từ còn lại mà bạn có thể nhập.


Tô sáng liên kết Một hiệu ứng đơn giản để tô sáng liên kết mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến; chúng sẽ chỉ thực hiện việc đổi màu nền của liên kết.


Danh mục: Liên kết

Thời gian các nơi (so với Nhật) Nhấn vào hai nơi cần xem giờ để biết được khoảng thời gian chênh lệch giữa chúng, mốc thời gian là một giờ sáng ở Nhật.


getXML Đoạn mã này sẽ giúp bạn lấy nội dung của một node XML và chuyển nó thành text. Đoạn mã sẽ rất hữu ích với các ứng dụng sử dụng AJAX.


Danh mục: Thủ thuật

Phân đoạn cho khung chữ Với hiệu ứng JavaScript này, các đoạn văn bản sẽ được phân chia vào các khung khác nhau, mỗi lần chỉ một khung được hiển thị.


Danh mục: Chữ

Thêm text cho web với DOM Hiệu ứng JavaScript này sẽ giúp bạn thêm một số văn bản nhất định trên trang web, bằng cách dùng kĩ thuật Document Object Model (DOM). Các văn bản này nằm trong một mảng; cách thức thêm mặc định sẽ là chọn ngẫu nhiên các phần tử trong mảng.


Danh mục: Chữ

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web