google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Máy tính Hóa học Bạn có thể dùng máy tính này để tính một số đại lượng hóa học cơ bản.


Danh mục: Tính toán

Giải phương trình bậc 4 Đây là một đoạn mã JavaScript đơn giản để giải phương trình bậc 4 có dạng ax^4 + bx+3 + cx^2 + dx + e = 0. Một cách khác để có đáp án mà không muốn tính toán nhiều.


Tìm dãy số Fibonacci Người dùng nhập vào số lượng số fibonacci cần tìm và hiệu ứng sẽ hiển thị tương ứng số lượng số Fibonaaci.


Better Calculator v1.2 Đoạn mã mô phỏng một máy tính với các chức năng cơ bản với mỗi phím bấm đều có hướng dẫn khi người dùng nhấp chuột phải vào chúng.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Máy tính có hướng dẫn dạng đơn giản Một đoạn mã JavaScript khác để tạo một máy tínhchú thích khi người dùng rê con trỏ chuột đến các nút trên trang web.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Chuyển sang dạng số điện thoại Hiệu ứng sẽ chuyển một chuỗi số hợp lệ do người dùng nhập vào thành định dạng số điện thoại có kiểu như (xxx)xxx-xxxx.


Danh mục: Tính toán

Máy tính cao cấp Hiệu ứng tạo một máy tính với các chức năng cao cấp như tính căn, làm tròn, sin, cos... bên cạnh các chức năng phép toán cơ bản.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Số nguyên tố lớn nhất Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng tìm số nguyên tố lớn nhất của hai hoặc ba số do người dùng nhập vào.


Máy tính đa năng có phần trợ giúp Một đoạn mã JavaScript khác để tạo một máy tính đa năng trên trang web để cho người dùng tính toán, máy tính này có thể thực hiện các chức năng cao cấp như sin, cos, arcsin,arcos... Ngoài ra, máy còn có thể hiển thị ngày giờ và phần trợ giúp bằng tiếng Đức (để hiểu phần trợ giúp này, người dùng cần phải dùng tiện ích về Ngôn ngữ của Google.com để chuyển đổi).


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Chuyển đổi giữa inch và centimét Đây là một đoạn mã JavaScript JavaScript khá ngắn gọn dùng để chuyển đổi qua lại giữa inch và centimét.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web