google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Giải phương trình bậc 4 Đây là một đoạn mã JavaScript đơn giản để giải phương trình bậc 4 có dạng ax^4 + bx+3 + cx^2 + dx + e = 0. Một cách khác để có đáp án mà không muốn tính toán nhiều.


Tính các giá trị của một tam giác Với sự trợ giúp của đoạn mã JavaScript này, bạn sẽ không còn phải ghi nhớ các công thức tính các giá trị của một hình tam giác đầy rắc rối. Hiện đoạn mã này chỉ tính các giá trị đơn giản như: chu vi của tam giác, chu vi đường tròn nội và ngoại tiếp, góc giữa hai cạnh kề nhau. Tuy nhiên ưu điểm của việc đơn giản này sẽ là dễ dàng cho bạn hiểu cách hoạt động của nó và tinh chỉnh nó theo nhu cầu của mình.


Tổng hai số ngẫu nhiên (nhỏ hơn hoặc bằng 18) Nhập hai số ngẫu nhiên có tổng nhỏ hơn hoặc bằng 18. Sau đó nhấn các nút nhấn có giá trị từ 0 đến 18, xem có bằng tổng hai số ngẫu nhiên đó không? Xem tổng số lần chọn, số lần chọn sai, đúng và tỉ lệ chọn đúng.


Tính chu vi đường tròn Một đoạn mã JavaScript JavaScript đơn giản khác để tính chu vi">chu vi của đường tròn với giá trị bán kính do người dùng nhập vào.


Giải phương trình bậc 2 Hiệu ứng giúp bạn giải phương trình bậc 2 một cách nhanh chóng mà không cần phải tính toán nhiều.


Số nhỏ, lớn nhất và tổng Đoạn mã này dùng một mảng để lưu các giá trị số mà người dùng nhập vào sau đó hiển thị ra số lớn nhất, nhỏ nhất và tổng của các số.


Tích các số nguyên tố Người dùng nhập vào một số và hiệu ứng sẽ tính tích xem số này là tích của các số nguyên tố">số nguyên tố nào.


Số nguyên tố lớn nhất Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng tìm số nguyên tố lớn nhất của hai hoặc ba số do người dùng nhập vào.


Làm tròn số Hiệu ứng có thể làm tròn một con số đối với số thập phân do người dùng nhập vào.


Chu vi, thể tích Hiệu ứng có thể tính chu vi của hình tròn hay thể tích của hình cầu.


iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web