google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Thời gian online Hiệu ứng tạo một đồng hồ hiển thị thời gian online của bạn khi vừa vào trang web.


Danh mục: Tính toán

Lấy các số ngẫu nhiên Hiệu ứng sẽ lấy ra các số ngẫu nhiên trong một đoạn ta qui định trước.


Danh mục: Tính toán

Hệ phương trình hai ẩn Hiệu ứng cung cấp một cách đơn giản để tìm nghiệm của hệ phương trình hai ẩn.


Khoảng cách giữa tọa độ hai điểm Chương trình tính khoảng cách tọa độ hai điểm.


Đếm số từ Công cụ đếm số từ đã được nhập vào.


Danh mục: Tính toán

Biến đổi đơn vị chiều dài 1 Hiệu ứng sẽ đổi một đơn vị">đơn vị chiều dài được nhập vào sang các đơn vị khác.


Máy tính cơ bản Một đoạn mã JavaScript khác để tạo một máy tính cơ bản.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Biến đổi đơn vị dữ liệu Hiệu ứng sẽ biến đổi một đơn vị">đơn vị dữ liệu được nhập vào ra các đơn vị khác.


Máy tính có chức năng nhớ Hiệu ứng tạo một máy tính có chức năng nhớ.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Đổi đơn vị gia tốc Hiệu ứng tạo một bảng chứa các đơn vị gia tốc khác nhau để người dùng có thể đổi một đơn vị gia tốc nào đó.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web