google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tuyết rơi Một đoạn mã JavaScript JavaScript đơn giản khác để thực hiện hiệu ứng tuyết rơi">tuyết rơi trên trang web.


Danh mục: Multimedia, Sự kiện

Sao di chuyển Hiệu ứng tạo một quang cảnh giống như bạn đang di chuyển trong vũ trụ, nó tạo ra các đốm nhỏ như các ngôi sao di chuyển dần về phía ta, các đốm có kích thước tăng dần. Hiệu ứng JavaScript này không sử dụng hình ảnh mà chỉ sử dụng các dấu chấm nhiều màu sắc.


Danh mục: Multimedia, Sự kiện

Hiệu ứng tạo sao Mô phỏng các ngôi sao di chuyển cùng phương với người quan sát, bạn có thể thay đổi các thông số về số lượng sao, màu, tốc độ di chuyển... của các ngôi sao.


Danh mục: Multimedia, Sự kiện

Tạo tia sét Mô phỏng hiện tượng sấm chớp trên bầu trời, bạn có thể thay đổi thông số về màu, thời gian, vị trí của các tia chớp.


Danh mục: Multimedia, Sự kiện

Hiệu ứng mưa/tuyết Mô phỏng hiện tượng mưa/tuyết mà không dùng các hình ảnh, bạn có thể thay đổi số lượng hạt mưa tùy theo nhu cầu. Thay đổi hiệu ứng thông qua thông số snow.


Danh mục: Multimedia, Sự kiện

Sao di chuyển Hiệu ứng tạo một quang cảnh giống như bạn đang di chuyển trong vũ trụ, nó tạo ra các đốm nhỏ như các ngôi sao di chuyển dần về phía ta, các đốm có kích thước tăng dần. Hiệu ứng JavaScript này có sử dụng hình ảnh.


Danh mục: Multimedia, Sự kiện

Lá mùa thu Sử dụng hình ảnh các chiếc lá, hiệu ứng mô phỏng mùa thu với các chiếc lá rơi xuống trình duyệt. Bạn có thể thay đổi số luợng, tốc độ rơi của lá.


Danh mục: Multimedia, Sự kiện

Bọt bong bóng Sử dụng ảnh các quả bóng, hiệu ứng tạo ra những bong bóng trôi lửng lờ từ phía dưới trang web, trông như những bọt khí dưới mặt nước.


Danh mục: Multimedia, Sự kiện

Hiệu ứng tạo sao Mô phỏng hiện tượng các phi thuyền bay trong vũ trụ, hiệu ứng cho bạn cảm giác các ngôi sao đang bay đến chúng bạn.


Danh mục: Multimedia, Sự kiện

Hạt mưa rơi Mô phỏng hiện tượng mưa mà không dùng các hình ảnh, bạn có thể thay đổi số lượng hạt mưa tùy theo nhu cầu. Tuy nhiên hiệu ứng JavaScript này được đề nghị sử dụng với số lượng ít các hạt mưa.


Danh mục: Multimedia, Sự kiện

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web