google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tự động tính tổng Hiệu ứng sẽ tự động tính tổng cho các khung nhập liệu khi người dùng nhập vào.


Danh mục: Tính toán

Chuyển sang dạng số điện thoại Hiệu ứng sẽ chuyển một chuỗi số hợp lệ do người dùng nhập vào thành định dạng số điện thoại có kiểu như (xxx)xxx-xxxx.


Danh mục: Tính toán

Đo chỉ số phát triển của cơ thể Hiệu ứng sẽ tính xem chỉ số phát triển của cơ thể bạn như thế nào và sẽ đưa ra lời khuyên cụ thể hơn so với hiệu ứng Đo chỉ số phát triển


Danh mục: Tính toán

Better Calculator v1.2 Đoạn mã mô phỏng một máy tính với các chức năng cơ bản với mỗi phím bấm đều có hướng dẫn khi người dùng nhấp chuột phải vào chúng.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Tạo một mảng ngẫu nhiên Đoạn mã sẽ tạo một mảng có số phần tử do người dùng nhập vào. Mảng này sẽ chứa các phần tử số với giá trị ngẫu nhiên.


Danh mục: Tính toán

Biến đổi đơn vị chiều dài Đây là một đoạn mã JavaScript JavaScript khác dạng đơn giản để đổi các đơn vị">đơn vị chiều dài với nhau.


Danh mục: Tính toán

Đổi đơn vị khối sang lít Hiệu ứng có thể đổi các đơn vị">đơn vị khối sang lít. Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript JavaScript này để tạo công thức bằng các đơn vị khác.


Máy tính đa năng có phần trợ giúp Một đoạn mã JavaScript khác để tạo một máy tính đa năng trên trang web để cho người dùng tính toán, máy tính này có thể thực hiện các chức năng cao cấp như sin, cos, arcsin,arcos... Ngoài ra, máy còn có thể hiển thị ngày giờ và phần trợ giúp bằng tiếng Đức (để hiểu phần trợ giúp này, người dùng cần phải dùng tiện ích về Ngôn ngữ của Google.com để chuyển đổi).


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Máy tính đa năng Một đoạn mã JavaScript khác để tạo một máy tính đa năng trên trang web.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Tính tổng bằng các dấu kiểm Hiệu ứng sẽ tính tổng qua các dấu kiểm và hiển thị tổng này ra một khung.


Danh mục: Tính toán

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web