google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tính một số phép toán Hiệu ứng có thể tính một số phép toán đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia.


Đổi đơn vị tiền tệ Hiệu ứng có thể được dùng để đổi đơn vị tiền tệ của một số nước sang đồng Euro.


Danh mục: Tính toán

Đổi đơn vị năng lượng Hiệu ứng có thể giúp bạn đổi sang các đơn vị năng lượng khác nhau.


Đổi độ sang radian Hiệu ứng dùng để đổi độ sang radian và ngược lại.


Tính thời gian và khoàng cách Hiệu ứng tính thời giankhoảng cách">khoảng cách khi biết hai trong ba giá trị.


Danh mục: Tính toán

Khoảng cách giữa các thành phố ở Mĩ Hiệu ứng tính khoảng cách giữa các thành phố của Mĩ, bạn có thể dựa vào chương trình này để tính khoảng cách các thành phố của một quốc gia nào đó khi đã biết được số liệu.


Danh mục: Tính toán

Thời gian tồn tại của một trang web Hiệu ứng sẽ giúp bạn hiển thị thời gian tồn tại của một trang web nào đó.


Danh mục: Tính toán

Tính giá bằng checkbox Hiệu ứng tính giá cả các món hàng bằng cách kiểm tra các ô ô kiểm tượng trưng cho các món hàng đó.


Danh mục: Tính toán

Tính cosine Hiệu ứng dùng để tính cosine của một góc.


Tìm các số nguyên tố chung Người dùng nhập vào hai số nguyên bất kì và hiệu ứng sẽ tìm các số nguyên tố chung của hai số đó.


Danh mục: Tính toán

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web