google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Loại bỏ các thẻ HTML trong Rails, JavaScript và PHP Bài viết này hướng dẫn bạn xây dựng vài đoạn mã đơn giản để thực hiện việc loại bỏ, gỡ bỏ các thể HTML không cần thiết; các đoạn mã được giới thiệu trong bài viết này bao gồm trên 3 ngôn ngữ lập trình Rails, JavaScript và PHP. Bạn có thể dùng thử Gỡ bỏ các thẻ HTML với JavaScript nếu muốn.


Nhãn: loại bỏ, thẻ HTML, Rails, JavaScript, PHP, gỡ bỏ, không cần thiết, ngôn ngữ lập trình

Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY

Strip tag function is used to remove html tags from the string.

Here I will show you that how to use strip tag in ruby on rails, javascript and php.

#PHP:

Example 1: Remove all html tags.

1.<?php
2.$str '<h1>Test1.</h1><p> text2</p>';
3.echo strip_tags($str);
4.?>

Example 2: Allow p and h1 html tag.

1.<?php
2.$str '<h1>Test1.</h1><p> text2</p>';
3.echo strip_tags($str,"<h1><p>");
4.?>

#Ruby On Rails

Example 1: Remove all html tags

#model

01.class User < ActiveRecord::Base
02.include ActionView::Helpers
03.before_save :strip_comment
04.def strip_comment
05.return true if self.comment.nil?
06.self.comment=sanitize(self.comment,:tags =>%w())
07.save
08.return true
09.end

Example 2: Allow h1 and p html tags

#model

01.class User < ActiveRecord::Base
02.include ActionView::Helpers
03.before_save :strip_comment
04. 
05.def strip_comment
06.return true if self.comment.nil?
07.self.comment=sanitize(self.comment,:tags =>%w(p h1))
08.save
09.return true
10.end

#Javascript
#Add strip_tags.js

01.function strip_tags (str, allowed_tags) {
02. 
03.var key = '', allowed = false;
04.var matches = [];
05.var allowed_array = [];
06.var allowed_tag = '';
07.var i = 0;
08.var k = '';
09.var html = '';</pre>
10.var replacer = function (search, replace, str) {
11.return str.split(search).join(replace);
12.};
13. 
14.// Build allowes tags associative array
15.if (allowed_tags) {
16.allowed_array = allowed_tags.match(/([a-zA-Z0-9]+)/gi);
17.}
18. 
19.str += '';
20. 
21.// Match tags
22.matches = str.match(/(<\/?[\S][^>]*>)/gi);
23. 
24.// Go through all HTML tags
25.for (key in matches) {
26.if (isNaN(key)) {
27.// IE7 Hack
28.continue;
29.}
30. 
31.// Save HTML tag
32.html = matches[key].toString();
33. 
34.// Is tag not in allowed list? Remove from str!
35.allowed = false;
36. 
37.// Go through all allowed tags
38.for (k in allowed_array) {
39.// Init
40.allowed_tag = allowed_array[k];
41.i = -1;
42. 
43.if (i != 0) { i = html.toLowerCase().indexOf('<'+allowed_tag+'>');}
44.if (i != 0) { i = html.toLowerCase().indexOf('<'+allowed_tag+' ');}
45.if (i != 0) { i = html.toLowerCase().indexOf('</'+allowed_tag)   ;}
46. 
47.// Determine
48.if (i == 0) {
49.allowed = true;
50.break;
51.}
52.}
53. 
54.if (!allowed) {
55.str = replacer(html, "", str); // Custom replace. No regexing
56.}
57.}
58. 
59.return str;
60. 
61.}

#Used strip_tags function to remove html tags.
Example 1: remove all html tags.

1.var html_string= '<h1>Test1.</h1><p> text2</p>';
2.var strip_string= strip_tags(html_string);

Example 2: allow only p and h1 html tags

1.var html_string= '<h1>Test1.</h1><p> text2</p>';
2.var strip_string= strip_tags(html_string,"<p><h1>");

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web