google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Khái niệm cơ bản về thừa kế trong JavaScript Thêm một bài viết JavaScript nữa để nói về các khái niệm cơ bản về kế thừa trong ngôn ngữ lập trình JavaScript. Bạn vui lòng vào trang chi tiết để xem thêm hoặc có thể xem tiếp các bài viết liên quan bên dưới:

- Tổng quan về Prototype của JavaScript
- 5 kĩ thuật kế thừa trong JavaScript nên nắm vững


Nhãn: tổng quan về Prototype, cơ bản về prototype, prototype trong JavaScript

Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY

Behavior reuse is one of the key aspects of Object Oriented programming. Many mainstream Object Oriented languages, achieves behavior reuse by using class based inheritance. In class based inheritance, a class defines how objects stemming from it should behave.

However, not all languages use class based inheritance to achieve behavior reuse. The best possible example is JavaScript. It doesnt have a concept of classes. Some people often confused about JavaScripts object oriented capabilities due to this fact. But in reality, JavaScript is a more expressive and flexible Object Oriented language compared to some of the mainstream languages.

If JavaScript doesnt have class based inheritance, how does it reuse the behavior? For that it follows the technique called Prototypal Inheritance.

In prototypal inheritance, an object is used to define the behavior of another object. Lets try to understand this with a simple example:

  var father = {

   first_name: "James", 
   last_name: "Potter",
   hair_color: "black",

   is_good_at_quidditch: true,
 
   name: function(){

   return this.first_name + " " + this.last_name

   }
  }
 
  var son = {
   first_name: "Harry" 
  }

  son.__proto__ = father;
 
  father.name()
  >> James Potter

 
  son.name()
  >> Harry Potter
 
  son.hair_color
  >> black

 
  son.is_good_at_quidditch
  >> true

Here the father object acts as the prototype for son. Hence, son inherits all properties defined for father (Note the __proto__ property of son object was explicitly overridden to set father as the prototype).

Even though it was used as a prototype, father object can be still manipulated as a regular object. This is the main difference of a prototype from a class.

Object Hierarchy

The process of object responding to a property call in JavaScript is fairly straight-forward. It will first check whether it defines the property on its own; if not it will delegate the property call to its prototype object. This chain will continue to the top of object hierarchy until the property is found.

Talking about the object hierarchy, all objects in JavaScript are descended from generic Object. The generic Object prototype is the default prototype set on all objects at the instantiation, unless a custom prototype object is defined.

So any given inheritance hierarchy in JavaScript is chain of objects with the generic Object prototype at the root.

Creating New Objects

Though JavaScript doesnt have classes, you can define a constructor function and call it with the new keyword to instantiate a new object. As I mentioned before, when the new object is created it uses the generic Object prototype as its prototype.

Lets take an example of creating basic shape objects. The constructor takes the number of sides and vertices as the arguments.

var Shape = function(sides, vertices){
 this.sides = sides; 
 this.vertices = vertices; 

}
var triangle = new Shape(3, 3);

What if we want to create different types of triangles? Yes, we can use our basic shape object as the prototype for all our triangle objects.

var Triangle = function(angles, side_lengths){

 this.angles = angles || [60, 60, 60]; 
 this.side_lengths = side_lengths || [5, 5, 5]; 

}
Triangle.prototype = new Shape(3, 3);

 
var isosceles_triangle = new Triangle([70, 70, 40], [5, 5, 10]);

var scalene_triangle = new Triangle([70, 60, 50], [5, 10, 13]);

 
isosceles_triangle.sides
>> 3
 
isoceles_triangle.vertices
>> 3
 
scalene_triangle.sides

>> 3
 
scalene_triangle.vertices
>> 3

Basically, when you call a constructor function with the new keyword; it will set the __proto__ property of the newly created object to the object defined in prototype property of the constructor function.

Modifying Prototype Object at Runtime

All Objects in JavaScript can be modified during the runtime. Since prototype objects are also regular objects, we can modify them too. However, when you modify a prototype object its changes are reflected to all its descended objects too.

 Triangle.prototype.area = function(base, height){

  return(1/2 * base * height);
 }

 
 isosceles_triangle.area(10, 4); 
 >> 20

Whats most interesting is we can use this way to extend the built-in objects in JavaScript. For example, you can extend String objects prototype to add a capitalize method.

  String.prototype.capitalize = function(){
   return this.charAt(0).toUpperCase() + this.slice(1);

  };
 
  "john".capitalize();
  >> John

Further Reading

If you like to learn more about JavaScripts object model and prototypal inheritance, you would find following articles/posts useful.

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web