google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Cách tạo một đoạn mã popup Đoạn video minh họa ngắn gọn này sẽ giúp bạn hiểu cách tạo một cửa sổ popup đơn giản nhất. Độ dài của đoạn video này chỉ hơn 3 phút.


Danh mục: Video

Nhận biết lỗi JavaScript Đoạn video này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn cơ bản để kiểm tra và hiểu thông báo lỗi của JavaScript thông qua trình duyệt Internet Explorer.


Danh mục: Video

Các vấn đề JavaScript cơ bản cho người mới học Thêm một đoạn video nữa để nói về các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình web là JavaScript, các vấn đề được đề cập trong video này là cú pháp của JavaScript, cách đơn giản nhất để in ra dữ liệu, mệnh đề If/Else, hàm, ... Độ dài của đoạn video này là 10 phút, khá dài để bạn có thể học được nhiều thứ.


Danh mục: Video

Ngôn ngữ lập trình web JavaScript 1 Nhấn vào để xem Douglas Crockford nói gì về JavaScript - ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất phía máy khách ngày nay. Đoạn video nói chuyện được chia làm bốn phần, và đây là phần đầu tiên; bạn vẫn có thể tải về máy để xem ngoại tuyến.


Danh mục: Video

Ngôn ngữ lập trình web JavaScript 2 Đây là phần hai của đoạn video do Douglas Crockford diễn thuyết, nói về ngôn ngữ lập trình JavaScript - một trong những ngôn ngữ thông dụng nhất phía máy khách để phát triển web; bạn có thể xem trực tuyến hay tải về máy để xem ngoại tuyến khi muốn.


Danh mục: Video

Ngôn ngữ lập trình web JavaScript 3 JavaScript - một trong những ngôn ngữ thông dụng nhất phía máy khách để phát triển web. Hãy vào trang chi tiết và xem đoạn video để biết Douglas Crockford diễn thuyết, nói về nó. Đây là phần ba của đoạn video, bạn có thể xem trực tuyến hay tải về máy để xem ngoại tuyến khi muốn.


Danh mục: Video

Ngôn ngữ lập trình web JavaScript 4 Đây là phần cuối của đoạn video do Douglas Crockford diễn thuyết, nói về ngôn ngữ lập trình JavaScript - một trong những ngôn ngữ thông dụng nhất phía máy khách để phát triển web; bạn có thể xem trực tuyến hay tải về máy để xem ngoại tuyến khi muốn.


Danh mục: Video

Lý thuyết về DOM 1 Đoạn video này trình bày cho bạn biết một số khái niệm về DOM, được diễn thuyết bởi Douglas Crockford. Đoạn video được chia thành ba phần, và đây là phần đầu tiên. Thời lượng của phần một là 31 phút và các chủ đề được nói là Các trình duyệt hỗ trợ script, Truy xuất node, Cấu trúc dạng cây của DOM, ... xin vui lòng xem để biết thêm.


Danh mục: Video

Lý thuyết về DOM 2 Thời lượng của phần hai này là 21 phút và các chủ đề được đề cập là Xử lí các đối tượng, Các sự kiện, Các thao tác mặc định, ... Đoạn video này tiếp tục trình bày cho bạn biết một số khái niệm về DOM, được diễn thuyết bởi Douglas Crockford, vui lòng xem để biết thêm.


Danh mục: Video

Lý thuyết về DOM 3 Douglas Crockford tiếp trục trình bày các khái niệm về DOM thông qua đoạn video cuối này. Vui lòng vào trang chi tiết để xem những khái niệm còn lại nếu bạn thích video này.


Danh mục: Video

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web