google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chữ nền trượt Đoạn mã sẽ thực hiện tạo nền động cho trang web bằng cách tự động trượt đoạn văn bản do bạn qui định theo chiều từ dưới lên. Đặc biệt, bạn có thể định dạng cho đoạn văn bản này như màu, cỡ,...


Danh mục: Màu nền

Thay đổi ảnh nền Hiệu ứng có tác dụng làm cho ảnh nền của trang web thay đổi liên tục theo một khoảng thời gian xác định. Bạn có thể thay đổi các thông số về thời gian và ảnh hiển thị theo ý thích.


Danh mục: Màu nền

Xem ảnh nền qua các khung Hiệu ứng tạo ra các khung trong suốt di chuyển tự do trên trang web của bạn, dựa vào các khung này bạn có thể xem được ảnh nền ẩn bên dưới theo từng phần tương ứng với kích thước của khung.


Danh mục: Màu nền

Ảnh nền phóng to-thu nhỏ Đoạn mã làm cho ảnh nền của trang web có thể tự động phóng tothu nhỏ kích thước dựa theo một khoảng thời gian nào đó.


Danh mục: Màu nền

Ảnh nền co và giãn 2 Đoạn mã này có tác dụng làm cho ảnh nền của trang web co và giãn liên tục.


Danh mục: Màu nền

Ảnh nền co và giãn 1 Đoạn mã này có tác dụng làm cho ảnh nền của trang web co và giãn liên tục.


Danh mục: Màu nền

Ảnh nền mờ dần Hiệu ứng JavaScript này sẽ làm cho ảnh nền trên trang web của bạn thay đổi liên tục với cách thức xuất hiện và biến mất theo nguyên tắc mờ dần.


Danh mục: Màu nền

Ảnh nền động Đoạn mã tạo hiệu ứng ảnh nền di chuyển trên trang web.


Danh mục: Màu nền

Chọn màu cho chữ và nền Hiệu ứng cho phép bạn dễ dàng biết được mã hexadecimal của một màu thông dụng nào đó. Công việc của bạn chỉ là nhấp chọn màu muốn xem và hiệu ứng hiển thị mã màu ngay lập tức. Đây là một công cụ khá hữu ích và tiết kiệm thời gian dành cho những người thiết kế web.


Danh mục: Ứng dụng

Tuyết rơi Hiệu ứng tạo ra cảnh tuyết rơi">tuyết rơi trên trang web với các bông tuyết có nhiều hình dạng, kích thước và có tốc độ rơi khác nhau.


Danh mục: Màu nền

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web