facebook@jsbanktwitter@js_bankgoogle+javascriptbanknewsletterrss@jsbank


ieoBIN.com - The Best IEO List to Discover, Invest in 2019

Kiểm tra email Hiệu ứng JavaScript này dùng hai cách thức để kiểm tra sự hợp lệ của thư điện tử . Cách thứ nhất dùng các thể hiện thông thường của thư điện tử qua hàm isEmail2() như hiệu ứng bên trên. Cách thứ hai dùng hàm isEmail() là cách thức kiểm tra của riêng tác giả đoạn mã.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web