facebook@jsbanktwitter@js_bankgoogle+javascriptbanknewsletterrss@jsbank


gomymobi.com - Free Business Site Builder & Platform

Nội dung bảng biểu có thể kéo thả Hiệu ứng JavaScript này cho phép người dùng có thể thực hiện kéo thả các ô nội dung của một bảng biểu trên trang web. Với các bảng có số lượng nội dung lớn thì tính năng trượt tự động sẽ được bật. Và bạn vẫn có thể thiết lập một ô nào đó không được phép kéo thả bằng cách gán một className="forbid".


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web