google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


10 thủ thuật JavaScript đơn giản nên nắm vững Trong bài viết hướng dẫn thực hành JavaScript này, tác giả sẽ cung cấp cho 10 thủ thuật JavaScript đơn giản mà bạn nên nắm vững để làm việc với ngôn ngữ JavaScript lập trình hiệu quả hơn.


Nhãn: 10, thủ thuật JavaScript, nắm vững, ngôn ngữ JavaScript, ngôn ngữ lập trình

Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY

It doesn't matter how many years I've been dealing with Javascript - it contains many little things that surprises me almost every week. For me, Javascript means a constant learning process.

In this article, I'll provide ten small Javascript tips, mainly aimed for beginner and intermediate Javascript developers. Hopefully there's at least one useful tip for every reader :).

1. Variables conversions

This sounds quite obvious, but as far I've seen, using object constructors, like Array() or Number() for converting variables is quite common practice.

Always use primitive data types (sometimes referred as literals) for converting variables. These won't do any extra tricks and they usually have better performance.

var myVar	= "3.14159",
	str		= ""+ myVar,//	to string
	int		= ~~myVar,	//	to integer
	float	= 1*myVar,	//	to float
	bool	= !!myVar,	/*	to boolean - any string with length
							and any number except 0 are true */
	array	= [myVar];	//	to array

Converting to dates (new Date(myVar)) and regular expressions (new RegExp(myVar)) must be done with constructors. However, always use /pattern/flags when creating regular expressions.

2. Converting decimals to hex or octals and vice versa

Are you writing separate functions for hex (or octal) conversios? Stop. This can be easily done with existing methods:

(int).toString(16);	// converts int to hex, eg 12 => "C"
(int).toString(8);	// converts int to octal, eg. 12 => "14"
parseInt(string, 16) // converts hex to int, eg. "FF" => 255
parseInt(string, 8) // converts octal to int, eg. "20" => 16

3. More playing with numbers

In addition to previous section, here are some more small tricks with when dealing with numbers.

0xFF; // Hex declaration, returns 255
020; // Octal declaration, returns 16
1e3; // Exponential, same as 1 * Math.pow(10,3), returns 1000
(1000).toExponential(); // Opposite with previous, returns 1e3
(3.1415).toFixed(3); // Rounding the number, returns "3.142"

4. Javascript Version Detection

Are you aware which version of Javascript your browser supports? If not, check Javascript Versions sheet from Wikipedia.

For some reason, features in Javascript version 1.7 are not widely supported. However, most browsers released within a year support features in version 1.8 (and in 1.8.1).

Note: all the versions of Internet Explorer (8 and older) supports only Javascript version 1.5.

Here's a tiny script both for detecting the version of Javascript via feature detection. It also allows checking support for specific version of Javascript:

var JS_ver	= [];

(Number.prototype.toFixed)?JS_ver.push("1.5"):false;
([].indexOf && [].forEach)?JS_ver.push("1.6"):false;
((function(){try {[a,b] = [0,1];return true;}catch(ex) {return false;}})())?JS_ver.push("1.7"):false;
([].reduce && [].reduceRight && JSON)?JS_ver.push("1.8"):false;
("".trimLeft)?JS_ver.push("1.8.1"):false;

JS_ver.supports	= function()
{
	if (arguments[0])
		return (!!~this.join().indexOf(arguments[0] +",") +",");
	else
		return (this[this.length-1]);
}

alert("Latest Javascript version supported: "+ JS_ver.supports());
alert("Support for version 1.7 : "+ JS_ver.supports("1.7"));

5. window.name for simple session handling

This one is something I really like. You can assign values as a string for window.name property and it preserves the values until you close the tab or window.

Although I'm not providing any script, I strongly suggest you to take full advantage from it. For instance, it's very useful for toggling between debugging and (perfomance) testing modes, when building a website or an application.

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web