»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Thư viện định dạng ngày tháng đơn giản - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Đồng hồ » Thư viện định dạng ngày tháng đơn giản
URL: http://www.javascriptbank.com/simple-date-format-library.html

Thư viện định dạng ngày tháng đơn giản © JavaScriptBank.comThư viện này có thể giúp bạn định dạng một đối tượng ngày tháng thành một chuỗi hay ngược lại một với cách cực kì đơn giản. Thư viện này hoạt động tương tự như lớp SimpleDateFormat trong ngôn ngữ Java; vì vậy sẽ không có khó khăn gì khi bạn sử dụng thư viện này nếu đã biết Java. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng, bạn vui lòng đọc thêm tài liệu hướng dẫn do tác giả xây dựng.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Đồng hồ » Thư viện định dạng ngày tháng đơn giản
URL: http://www.javascriptbank.com/simple-date-format-library.htmlFiles
/javascript/time/JS_Simple_Date_Format/JS_Simple_Date_Format.zip